BTWFiscaliteit

Een slimme btw-strategie levert u extra bedrijfswinst op

By 07/05/2019 oktober 31st, 2019 No Comments

Weet u welke waarde btw in uw bedrijf vertegenwoordigt? Veel kmo’s beschouwen btw als een kostenpost in compliance en als een neutrale belasting voor de eindklant. Toch heeft een slimme btw-strategie een belangrijke impact op de resultatenrekening en het werkkapitaal. Tijd voor een bondige analyse.

Verlies uw btw-strategie en -planning niet uit het oog!

Heel wat kmo’s investeren tijd en geld in compliance en audit, ten koste van strategie en planning. Dat is jammer, want meer focus op deze laatste factoren geeft een beter beeld van de waarde van btw op de resultatenrekening. Uit onderzoek blijkt dat (grote) bedrijven de kost op 20.000 euro per btw-nummer begroten voor aangifteverplichtingen en bijhorende controles, samen met het uitvoeren van de nodige systeemaanpassingen aan wettelijke vereisten.

Een goed beheer van de btw-levenscyclus drukt de kosten.

De btw-levenscyclus start met accounting. Daarna volgen periodieke compliance verplichtingen en mogelijke audits, met strategie en planning als afsluitende schakels. Management van de volledige cyclus leidt tot een goede inschatting van de btw-waarde en dus tot een drastische beperking van de kosten.

Btw-vraagstukken in mensentaal toegelicht.

Een duidelijke interne communicatie is een belangrijke voorwaarde om een btw-strategie in een bedrijf te doen slagen. Btw-experten moeten de taal van de directie spreken. Op die manier kunnen btw-vraagstukken een strategische plaats op de agenda krijgen

Btw als hoofdpunt in de strategische agenda.

Een kmo-bedrijfsleider of financieel manager (er)kent btw als een transactionele belasting, maar door drukke agenda’s zijn een btw-strategie en -planning niet altijd prioritair. Uit onderzoek blijkt dat rapportage via duidelijke en bondige dashboards alvast een goede start is. Via P&L-verbeteringen – en een bijhorende positieve impact op het rendement – kan de directie overtuigd worden om te investeren in een btw-strategie.

Ontdek nieuwe btw-opportuniteiten.

Binnen een kmo is het ook van belang dat iemand exclusief verantwoordelijk wordt voor btw-opvolging, zodat mogelijke btw-opportuniteiten ontdekt kunnen worden. Hoeveel btw-nummers moeten beheerd worden? Wat is de waarde van btw in de organisatie? Welke nieuwe regelgeving speelt een rol? Een duidelijk antwoord op deze vragen kan andere afdelingen overtuigen om mee aan boord te stappen.

Leave a Reply