Vennootschappen

Alles wat u moet weten over de Besloten Vennootschap

By 31/10/2019 No Comments

Sinds 1 mei 2019 is het niet langer mogelijk om een bvba op te richten. In regel met de nieuwe vennootschapswetgeving kiest u voor de Besloten Vennootschap (bv). De nieuwe vennootschapsvorm biedt heel wat voordelen ten opzichte van de oude. We zetten de voornaamste verschillen op een rij.

Wat is een besloten vennootschap?

De bv vervangt de vroegere bvba, starters-bvba en ebvba en is de vennootschapsvorm bij uitstek voor kmo-ondernemers. Net als de bvba is de bv een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het kapitaal is verdeeld in aandelen en de aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot hun inbreng in de vennootschap.

Aansprakelijkheid van de aandeelhouders van de bv

Schuldeisers kunnen in principe geen aanspraak maken op het privévermogen van de aandeelhouders, tenzij u binnen de eerste drie jaar na oprichting failliet gaat en blijkt dat u al vanaf dag één over onvoldoende middelen beschikte om de rekeningen te betalen. U riskeert dan alsnog persoonlijk op te draaien voor de schulden van de bv.

Oprichting van een bv: minimum kapitaal

Het grote verschil met een bvba is dat u bij de oprichting niet langer een minimumkapitaal moet volstorten. U bepaalt zelf wat u inbrengt (een financiële bijdrage is mogelijk – zelfs 1 euro – maar ook kennis of arbeid zijn rechtsgeldig) en of u de bv alleen of samen met een vennoot opricht. Ook de regels omtrent toe- en uittreding van aandeelhouders en de soorten aandelen (met of zonder stemrecht, met meervoudig stemrecht of met of zonder recht op dividenden) zijn flexibeler.

Het financieel plan: een must bij de oprichting van een bv

Net als bij een bvba moet u voor de oprichting van een bv naar de notaris. Hij of zij stelt een akte op die u alleen, of met uw zakenpartners, ondertekent. U bent bij de oprichting ook verplicht een goed onderbouwd financieel plan voor te leggen waarin u in kaart brengt welke inkomsten en uitgaven u in de eerste twee jaar verwacht.

Nog vragen over de nieuwe vennootschapsvorm? Wil u zelf een onderneming starten? Wij staan u graag te woord.

Leave a Reply