Financieel

Hoe een betalingsuitstel voor het hypothecair krediet vragen ?

By 09/04/2020 No Comments

Zoals U zeker weet hebben de minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben op 22 maart aangekondigd om particulieren en bedrijven financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis.
Particulieren en ondernemingen / organisaties die financieel worden getroffen door de coronacrisis en aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, kunnen betalingsuitstel van hun hypothecair krediet en ondernemingskrediet vragen.
Voor maximum zes maanden. De banken zullen geen dossier- of administratieve kosten aanrekenen voor het betalingsuitstel.

 

In de praktijk
Samen met de minister (zie “Zes maanden uitstel voor woon- en ondernemingskrediet, nieuws 31 maart 2020″ heeft Febelfin de praktische details van het betalingsuitstel in twee charters gegoten:
Elke charter somt op:
 • wat betalingsuitstel exact inhoudt;
 • wie in aanmerking komt om betalingsuitstel te kunnen aanvragen;
 • welke vormen betalingsuitstel kan aannemen;
 • wanneer betalingsuitstel kan worden aangevraagd en tot wanneer het betalingsuitstel kan worden opgenomen.
Betalingsuitstel voor particulieren (in het kort)
 • Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet houdt in dat een kredietnemer gedurende maximum 6 maanden zijn / haar krediet (en dit zowel voor kapitaal als intresten) niet moet afbetalen. De intresten gedurende het betalingsuitstel worden achteraf verrekend.
 • De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.
 • De financiële sector heeft extra aandacht voor diegenen die het zwaarst getroffen worden door de huidige crisis. Kredietnemers die maandelijks minder dan 1.700 euro netto overhouden, kunnen daarom betalingsuitstel opnemen zonder dat ze intresten op het betalingsuitstel zijn verschuldigd. De bank neemt dit op zich.
Betalingsuitstel voor ondernemingen (in het kort)
 • Een betalingsuitstel van het ondernemingskrediet houdt in dat de onderneming / organisatie gedurende maximum 6 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven verschuldigd.
 • De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.
 • Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt.
Timing (in het kort)
 • Voor aanvragen die tot en met 30 april 2020 worden gedaan, kan maximum 6 maanden betalingsuitstel worden verkregen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020.
 • Voor aanvragen die na 30 april 2020 worden gedaan, blijft de einddatum 31 oktober 2020. Dit betekent bv. dat wie een kredietaanvraag doet in juni nog 4 maanden betalingsuitstel kan opnemen (juli- augustus – september – oktober).
 • Aanvragen die werden ingediend vóór de publicatie van de charters zullen worden geëvalueerd volgens de criteria van de charters. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.
Contact (in het kort)
 • Wie denkt aan de voorwaarden te voldoen om betalingsuitstel te kunnen aanvragen, wordt gevraagd om zijn of haar bank te contacteren. Dat kan enkel op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon.
 • De banken stellen alles in het werk om hun klanten zo goed en zo snel mogelijk verder te helpen.
 
Bronen : www.forumforthefuture.be, Minister Alexander De Croo, nieuws, 31 maart 2020 “Zes maanden uitstel voor woon-en ondernemingskrediet” en Febelfin, Alles wat je moet weten over het coronavirus en jouw geld.
 
Johan Thijs, voorzitter Febelfin licht de inspanningen van de financiële sector toe: “In de afgelopen weken is er veel veranderd. Velen staan voor een onzekere financiële toekomst en honderdduizenden hebben te maken met (tijdelijke) werkloosheid of mogelijk banenverlies, om nog maar te zwijgen van mogelijke gezondheidsproblemen voor henzelf of hun familie. Een belangrijk aantal bedrijven en organisaties die voor het uitbreken van de coronapandemiefinancieel gezond waren, heeft nu tijdelijk hulp nodig om door de moeilijke periode heen te komen. Nu ons land, net als vele andere landen, zwaar getroffen wordt door de gevolgen van de coronapandemie, nemen we als financiële instellingen meer dan ooit en solidair onze maatschappelijke rol op. We willen onze klanten (particulieren, zelfstandigen, bedrijven en organisaties) die het extra moeilijk hebben, maximaal bijstaan en op die manier onze verantwoordelijkheid nemen in het mee oplossen van deze ongeziene crisis. Uitzonderlijke tijden vergen uitzonderlijke inspanningen. De steun die we samen met de overheid zijn overeengekomen op 22 maart en die we vandaag in detail toelichten, komen onze klanten die het vandaag hard nodig hebben, ten goede. Iets waar al onze medewerkers zich nu nog meer dan ooit hard voor inzetten.”
 
Minister Alexander De Croo: De coronacrisis treft heel wat gezinnen, zelfstandigen en bedrijven bijzonder hard. Ze zien een stuk van inkomsten wegvallen, vallen terug op een uitkering of worden geconfronteerd met een plots omzetverlies. Het is goed om te zien dat op zo’n moeilijk moment de banken hun maatschappelijk rol opnemen en samen met de overheid de getroffen gezinnen en bedrijven tegemoet komen. Met dit akkoord levert de financiële sector een belangrijke inspanning om te vermijden dat hypothecaire kredietnemers, zelfstandigen, non-profitorganisaties en bedrijven met cash-flowproblemen geconfronteerd zullen worden.”

Leave a Reply